Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 19 năm 2016

Lịch công tác tuần 19 năm 2016

01:43 | 06/05/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2016

(Từ ngày 02/5 - 08/5/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

02/5

Nghỉ bù Lễ 30/4/2016

 

Thứ Ba

03/5

Nghỉ bù Lễ 01/5/2016

 

Thứ Tư

04/5

 

- 16h30’: Chào cờ đầu tháng

Thứ Năm

05/5

 

 

Thứ Sáu

06/5

 

14h00': Mở lớp B2K84A tại Phòng 9 - Giảng đường 4 tầng

Thứ Bảy

07/5

 

 

Chủ Nhật

08/5

- 7h00': Khai mạc và Thi tốt nghiệp B2K79

 

 

Thông báo mới