Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 19 năm 2015

Lịch công tác tuần 19 năm 2015

02:43 | 06/05/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2015

(Từ ngày 04 - 10/5/2015)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(04/5)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 16h30': Chào cờ đầu tháng

Ba

(05/5)

 

 

(06/5)

 

 

Năm

(07/5)

 

- 16h00': Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp lái xe hạng B2K66 tại Hội trường nhỏ.

Sáu

(08/5)

 

- 13h30': Khai mạc và thi tốt nghiệp các lớp lái xe hạng B2K66 tại Hội trường lớn và Trung tâm SHLX)

- Chương trình đầu khóa lớp B2K71 tại phòng 9.

Bảy

(09/5)

- 7h00': Thi tốt nghiệp các lớp lái xe hạng B2K66.

 

CN

(10/5)

 

 

Thông báo mới