Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 19 năm 2014

Lịch công tác tuần 19 năm 2014

02:04 | 07/05/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2014

(Từ ngày 05 - 11/5/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(05/5)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

Khai mạc và thi tốt nghiệp B2K54, CK53

Ba

(06/5)

 

 

(07/5)

 

 

Năm

(08/5)

Khai mạc và Sát hạch các lớp lái xe hạng B2K54 và CK53

- Chủ trì: Sở GTVT

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hội trường và Trung tâm SHLX

Sát hạch các lớp lái xe hạng B2K54 và CK53 (theo kế hoạch)

Sáu

(09/5)

Bế giảng khóa đào tạo các lớp lái xe hạng B2K54 và CK53

- Chủ trì: Ban giám hiệu

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 10h00'

- Địa điểm: Hội trường

 

Bảy

(10/5)

Sinh hoạt đảng theo chuyên đề

- Thành phần: BTV, BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên

- Thời gian: 7h30'

- Địa điểm: Hội trường

- Khai mạc và Sát hạch A2 - K1

- Thi đầu vào lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 13h30'

CN

(11/5)

 

 

Thông báo mới