Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 18 năm 2015

Lịch công tác tuần 18 năm 2015

07:33 | 27/04/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2015

(Từ ngày 27/3 - 03/5)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(27/4)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(28/4)

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc Tế Lao động 01 tháng 5 (từ 28/4 - 03/5)

 

(29/4)

 

 

Năm

(30/4)

 

 

Sáu

(11/5)

 

 

Bảy

(02/5)

 

 

CN

(03/5)

 

 

Thông báo mới