Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 15 năm 2016

Lịch công tác tuần 15 năm 2016

07:54 | 04/04/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2016

(Từ ngày 04/4 - 10/4/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

04/4

 

- 14h00': Mở lớp nâng hạng lên B2, C - K2.2016 tại phòng 9, giảng đường 4 tầng

- 16h30': Chào cờ đầu tháng

Ba

05/4

 

 

06/4

 

 

Năm

07/4

 

 

Sáu

08/4

 

 

Bảy

09/4

 

 

CN

10/4

 

 

 

Thông báo mới