Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 15 năm 2014

Lịch công tác tuần 15 năm 2014

08:45 | 08/04/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2014

(07-13/4/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(07/4)

Bán và thu nhận hồ sơ đến hết tuần

 

Ba

(08/4)

 

Họp Hội đồng sư phạm nhà trường

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Các thành viên thường trực HĐSP trường

- Thời gian: 14h00'

- Địa điểm: Phòng họp

(09/4)

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Năm

(10/4)

Khai mạc và Sát hạch B2K52

- Chủ trì: sở GTVT

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hôi trường và TTSH

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K52

- Chủ trì: Ban giám hiệu nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 16h00'

- Địa điểm: Hội trường

Sáu

(11/4)

 

 

Bảy

(12/4)

 

 

CN

(13/4)

 

 

 

Thông báo mới