Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 12 năm 2016

Lịch công tác tuần 12 năm 2016

01:15 | 14/03/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2016

(Từ ngày 14/3 - 20/3/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

14/3

 

- 14h00': Mở lớp C - K71A tại phòng 9.

Ba

15/3

 

 

16/3

- 7h00': Khai mạc và Sát hạch B2K77, CK68

 

Năm

17/3

- 10h00': Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K77&CK68

 

Sáu

18/3

 

 

Bảy

19/3

 

 

CN

20/3

 

 

 

Thông báo mới