Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 12 năm 2015

Lịch công tác tuần 12 năm 2015

07:21 | 16/03/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2015

(Từ ngày 16-22/3/2015)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(16/3)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(17/3)

 

 

(18/3)

7h00': Khai mạc và Thi tốt nghiệp lái xe hạng C-K60

13h30': Thi tốt nghiệp lái xe hạng C-K60

Năm

(19/3)

7h00': Thi tốt nghiệp lái xe hạng C-K60

 

Sáu

(20/3)

Đại hội Chi bộ 6

 

Bảy

(21/3)

 

 

CN

(22/3)

 

 

Thông báo mới