Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 10 năm 2016

Lịch công tác tuần 10 năm 2016

05:32 | 29/02/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2016

(Từ ngày 29/02 - 06/3/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

29/02

 

 

Ba

01/3

- 7h00': Họp Hội đồng nhà trường

- 16h30': Chào cờ đầu tháng

02/3

- 7h00': Khai mạc và Sát hạch B2K57, B2K58, CK11 Trường Cao đẳng Nghề.

 

Năm

03/3

- 7h00': Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2016

 

Sáu

04/3

 

 

Bảy

05/3

 

 

CN

06/3

 

 

 

Thông báo mới