Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 09 năm 2014

Lịch công tác tuần 09 năm 2014

08:02 | 28/02/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2014

(Từ ngày 24/02/2014 - 02/03/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(24/02)

Bán và thu nhận hồ sơ đến hết tuần

 

Ba

(25/02)

Làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian xuất phát: 6h30'

- Địa điểm xuất phát: Nhà trường

 

(26/02)

Khai mạc và Thi tốt nghiệp các lớp B2K51 và CK52

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Phòng 10, giảng đường 4 tầng và Trung tâm SHLX

Thi tốt nghiệp các lớp B2K51 và CK52 theo kế hoạch

Năm

(27/02)

Thi tốt nghiệp các lớp B2K51 và CK52 theo kế hoạch

 

Sáu

(28/02)

 

 

Bảy

(01/03)

Khai giảng lớp Cao đẳng Văn thư lưu trữ.

- Thành phần: theo kế hoạch

- Thời gian: 8h00'

- Địa điểm: Hội trường - Trường TCKT C-NN Quảng Bình

 

CN

(02/03)

 

 

 

Thông báo mới