Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 08 năm 2016

Lịch công tác tuần 08 năm 2016

09:02 | 17/02/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2016

(Từ ngày 15/02 - 21/02/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

15/02

 

- 16h30': Chào cờ đầu năm

Ba

16/02

 

 

17/02

 

 

Năm

18/02

 

 

Sáu

19/02

 

- 14h00': Họp Đảng ủy mở rộng

Bảy

20/02

 

 

CN

21/02

 

 

 

Thông báo mới