Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 05 năm 2016

Lịch công tác tuần 05 năm 2016

07:39 | 25/01/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2016

(Từ ngày 25/01 - 31/01/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

25/01

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

26/01

 

 

27/01

 

- 16h00': Khai giảng B2K79C

Năm

28/01

 

 

Sáu

29/01

 

 

Bảy

30/01

 

 

CN

31/01

 

 

 

Thông báo mới