Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 05 năm 2015

Lịch công tác tuần 05 năm 2015

08:55 | 26/01/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2015

(Từ ngày 26/01 - 01/02)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(26/01)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(27/01)

 

 

(28/01)

 

 

Năm

(29/01)

 

 

Sáu

(30/01)

 

 

Bảy

(31/01)

 

 

CN

(01/02)

 

 

Thông báo mới