Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 02 năm 2016

Lịch công tác tuần 02 năm 2016

08:38 | 05/01/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2016

(Từ ngày 04/01 - 10/01/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

04/01

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 8h00': Mở lớp nâng hạng K1.2016 tại P9

- 16h30': Chào cờ đầu tháng

Ba

05/01

 

 

06/01

 

 

Năm

07/01

 

 

Sáu

08/01

 

 

Bảy

09/01

 

 

CN

10/01

 

 

 

Thông báo mới