Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 01 năm 2016

Lịch công tác tuần 01 năm 2016

07:59 | 28/12/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2016

(Từ ngày 28/12/2015 - 03/01/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

28/12

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 13h30': Khai mạc và Thi tốt nghiệp B2K75

Ba

29/12

- 7h00': Thi tốt nghiệp B2K75 theo kế hoạch

 

30/12

 

 

Năm

31/12

 

 

Sáu

01/01

Toàn trường Nghỉ tết dương lịch

 

Bảy

02/01

 

 

CN

03/01

 

 

 

Thông báo mới