Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 01 năm 2015

Lịch công tác tuần 01 năm 2015

07:20 | 29/12/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2015

(Từ ngày 29/12/2014 - 04/01/2015)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(29/12)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 16h30': Họp Hội đồng GVCN

Ba

(30/12)

 

 

(31/12)

 

 

Năm

(01/01)

Nghỉ tết dương lịch 2015

Nghỉ tết dương lịch 2015

Sáu

(02/01)

Nghỉ tết dương lịch 2015

Nghỉ tết dương lịch 2015

Bảy

(03/01)

 

 

CN

(04/01)

 

 

Thông báo mới