Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lễ khai giảng năm học 2013-2014

Lễ khai giảng năm học 2013-2014

08:33 | 24/10/2013

Thông báo Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014

 

- Thời gian: 14h00' ngày 25/10/2013

- Địa điểm: Giảng đường 4 tầng

- Thành phần: Theo giấy mời và toàn thể CB, GV, NV, HSSV nhà trường

Chi tiết tại đây

Thông báo mới