Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

05:00 | 13/02/2014

Vào lúc 14h00’ ngày 13/02/2013, Đảng bộ Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 11 quần chúng ưu tú của 05 chi bộ: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4 và Chi bộ 7 vào Đảng cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ nhà trường lên 80 đảng viên.

          Chương trình buổi Lễ kết nạp đảng viên được các Chi bộ lần lượt tổ chức kết nạp đảng cho các quần chúng thuộc Chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

          Thay mặt cấp ủy Chi bộ 1, đ/c Đoàn Dương Tỏa đã thực hiện các thủ tục kết nạp cho 02 quần chúng: Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Mạnh Thái.

 

          

         Thay mặt cấp ủy Chi bộ 2, đ/c Nguyễn Thị Nhật Lệ đã thực hiện các thủ tục kết nạp cho 03 quần chúng: Nguyễn Tuấn Anh, Trương Tấn Huệ và Nguyễn Thị Huế.

 

         

           Thay mặt cấp ủy Chi bộ 3, đ/c Hoàng Tấn Bảo đã thực hiện các thủ tục kết nạp cho 01 quần chúng: Lê Thị Thanh Đào.

 

         

           Thay mặt cấp ủy Chi bộ 4, đ/c Đinh Minh Hùng đã thực hiện các thủ tục kết nạp cho 01 quần chúng: Phạm Duy Phương.

 

         

         Thay mặt cấp ủy Chi bộ 7, đ/c Lê Mạnh Hùng đã thực hiện các thủ tục kết nạp cho 04 quần chúng: Phan Quang Ninh, Trương Đình Trường, Lê Minh Đức và Nguyễn Thanh Long.

 

         

 

          Tại buổi Lễ, đ/c Trần Đình Văn - Bí thư Đảng ủy đã phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới.

 

          Buổi Lễ kết nạp đảng viên kết thúc vào lúc 15h30’ cùng ngày!

Thông báo mới