Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Khai mạc Sát hạch cấp GPLX hạng B2 - K44 ngày 08/8/2013

Khai mạc Sát hạch cấp GPLX hạng B2 - ...

03:46 | 08/08/2013

Ngày 08/8/2013, Trường TC Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình phối hợp với Ban Quản lý sát hạch cấp GPLX-Sở GTVT Quảng Bình tổ chức sát hạch cấp GPLX cho 189 học viên trong đó có 182 học viên lái xe hạng B2. Kỳ sát hạch diễn ra từ ngày 08/8 đến hết ngày 09/8/2013. Học viên được sát hạch trên thiết bị chấm điểm tự động  tại Trung tâm sát hạch thuộc trường mới nâng cấp theo Đề án nâng cấp Trung tâm sát hạch của ngành Giao thông vận tải, Bộ đề thi lý thuyết Luật GTĐB 450 câu hỏi thay cho bộ đề cũ 405 câu hỏi.  

Thông báo mới