Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

02:16 | 15/09/2014

           Ngày 14/9/2014, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm học 2014 – 2015.

          Tham dự Hội nghị có trên 180 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

          Tại Hội nghị, thầy giáo ThS. Trần Đình Văn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2013- 2014 trên các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, quản lý học sinh ….; đồng thời triển khai những nhiệm vụ trong tâm trong năm học 2014 – 2015.

 

   

       Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ, giáo viên và nhân viên nhằm bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới như sau:

 

 

          - Về công tác tuyển sinh: Tập trung các nguồn lực, giao quyền chủ động cho các khoa tuyển sinh học sinh để dạy; liên kết với các cơ quan, đơn vị, trường học để đào tạo các hệ tại nhà trường; khai thác tốt các thị trường lao động.

          - Về lĩnh vực đào tạo: Nâng cao kỷ cơng, nề nếp trong quy trình đào tạo; đề cao chất lượng trong giảng dạy; Tập trung nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI.

          - Tạo điều kiện cho các bộ phận chuyên môn thực hiện hiệu quả trong công tác đào tạo.

          - Kiện toàn lại các tổ chức, mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Duy trì chế độ sinh hoạt đối với công tác học sinh sinh viên (chào cờ, đánh giá xếp loại rèn luyện hằng tháng ….).

          - Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường phối hợp hoàn thành tốt các hoạt động phong trào, các ngày lễ trong năm.

          Hội nghị đã biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm học 2013-2014.

          - Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

          Cờ thi đua của UBND tỉnh: Trường TCKT C-NN Quảng Bình

          Tập thể lao động xuất sắc: Trường TCKT C-NN Quảng Bình; Phòng Đào tạo; Ban Thực hành Lái xe.

          Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Duy Anh.

 

 

          - Các tập thể, cá nhân được sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng theo Quyết định số 1221/QĐ-SGDĐT, 1213/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho 09 tập thể và 50 cá nhân của nhà trường.

 

       

 

   - Các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014.

 

           Hội nghị kết thúc vào lúc 17h05’ cùng ngày!

Thông báo mới