Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp năm 2016

Danh sách học sinh được công nhận tốt ...

06:22 | 09/08/2016

      Ngày 27 tháng 8 năm 2016, Hội đồng xét tốt nghiệp TCCN năm 2016 đã họp và xét công nhận và cấp bằng TCCN hệ chính quy cho 96 học viên (Có danh sách kèm theo). 

     Vào lúc 15 giờ ngày 15/8/2016, tại Hội trường lớn nhà trường tổ chức lễ bế giảng và phát bằng TCCN hệ chính quy cho 96 học sinh đã tốt nghiệp TCCN đợt 1 năm 2016. Đề nghị các lãnh đạo các Phòng, Khoa chuyên môn, GV giảng dạy hệ TCCN và tất cả các học sinh có tên đến tham dự đầy đủ.

- Quyết định công nhân tốt nghiệp

- Danh sách học sinh tốt nghiệp

    + Danh sách 1

    + Danh sách 2

    + Danh sách 3

    + Danh sách 4

    + Danh sách 5

    + Danh sách 6 

    + Danh sách 7

    + Danh sách 8 

    + Danh sách 9

    + Danh sách 10

    + Danh sách 11

    + Danh sách 12                       + Danh sách Kiểm lâm _VH,PC

    + Danh sách 13                       + Danh sách 14

      /portals/ktcnnqb_edu_vn/files/img232.pdf

                                        Thông tin cung cấp từ Phòng đào tạo

 

Thông báo mới