Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Danh sách BCH Đảng bộ trường

Danh sách BCH Đảng bộ trường

06:40 | 22/12/2017

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ tên

Học vị

Chức vụ trong Đảng

1.

Đào Hoài Linh

Thạc sỹ

Bí thư Đảng bộ

2.

Dương Thanh Ngọc

Thạc sỹ

UVBTV, Phó Bí thư Đảng bộ

3.

Nguyễn Duy Anh

Thạc sỹ

UV Ban thường vụ, Bí thư Chi bộ 6

4.

Nguyễn Viết Lâm

Thạc sỹ

Bí thư Chi bộ 4, Đảng ủy viên

5.

Dương Phước Quốc Khánh

Thạc sỹ

P. Bí thư Chi bộ 3, Đảng ủy viên

6.

Nguyễn Thị Hoàn

Cử nhân

Bí thư Chi bộ 3, Đảng ủy viên

7.

Lương Thanh Phương

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên

8.

Đoàn Dương Tỏa

Kỹ sư

Đảng ủy viên

9.

Bùi Đàn

Cử nhân

 Đảng ủy viên

 

Thông báo mới