Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Đại hội Chi bộ 7 - Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

Đại hội Chi bộ 7 - Đảng bộ Trường Cao ...

06:29 | 26/12/2017

Đại hội Chi bộ 7, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2017 - 2020

     Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-ĐUNT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình về việc triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2020;

     Ngày 20/12/2017, Chi bộ 7 đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

 

     Chi bộ 7 là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn Sát hạch lái xe. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu là giảng dạy luyện thi và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, B, B2 và hạng C cho nhà trường và các đơn vị đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH chi bộ 7, nhiệm kỳ 2015 - 2017 khẳng định:

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, BCH Chi bộ 7 đã bám sát các NQ, chủ trương của Đảng cấp trên, để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm sát hạch lái xe: đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện và trang thiết bị phục vụ các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, B1, B2 và C; Trung tâm sát hạch lái xe đã tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch, sắp xếp bố trí luyện tập và tổ chức sát hạch hợp lý, khoa học, không chồng chéo và lãng phí thời gian.

     Tổ chức dự giờ, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, giữ vững thương hiệu về đào tạo, sát hạch lái xe của nhà trường. Xây dựng đội ngũ giáo viên có tâm huyết với nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và quản lý, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện dạy học.

     Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được bộ phận triển khai có hiệu quả cụ thể: Tổ giáo viên TTSH tham gia nhiều hội thi và đạt giải cao: Đồng chí Lê Mạnh Hùng đạt giải nhì toàn quốc Hội thi tay lái vàng dành cho giáo viên dạy lái xe, giải nhì Hội thi giáo viên GDNN năm 2017 và nhiều giải thưởng khác.

     Công tác tuyển sinh là nhiệm cụ quan trọng hàng đầu, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường, do đó công tác tuyển sinh được Chi bộ xem nhiệm vụ trọng tâm từng năm và cả nhiệm kỳ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn quán triệt cho đội ngũ cán bộ giáo viên tăng cường công tác tuyển sinh bằng nhiều hình thức đặc biệt chú trọng đề cao chất lượng đào tạo, sát hạch. Vì vậy, mà trong năm 2017: đã tuyển sinh được 11 sinh viên Đại học, Liên thông; 06 học sinh Trung cấp; 182 học viên lái xe; 01 máy công trình; 67 học viên A1, A2 khác đạt 114,7 % kế hoạch đề ra. 

     - Năm 2015: Tổ chức luyện thi: 10.030 giờ hình Sát hạch; 17.066 giờ Luật GTĐB. Tổng thu: 5,166 tỷ đồng. Trong đó:

     - Năm 2016: Tổ chức luyện thi: 11.971 giờ hình Sát hạch; 19.456 giờ Luật GTĐB. Tổng thu: 6,575 tỷ đồng. Trong đó:

     - Năm 2017 (tạm tính đến tháng 11/2017): Tổ chức luyện thi: 12.820 giờ hình Sát hạch. Tổng thu: 7,179 tỷ đồng. Trong đó:

     + Đăng kí tự nguyện: 790 giờ trong đó hạng B: 738 giờ; hạng C: 52 giờ.

     Phát biểu chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường tại Đại hội, Đồng chí Đào Hoài Linh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ 7, những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn Đảng bộ. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức những hạn chế thiếu sót, đòi hỏi mỗi đảng viên chi bộ 7 phải nổ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ 7, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 02 đồng chí:

     1. Đ/c Lê Mạnh Hùng          TTCM TTSHLX               -  Bí thư Chi bộ

     2. Đ/c Đoàn Quốc Tuấn       Giám đốc TTSHLX       -  Phó Bí thư

     Đại hội đã kết thúc tốt đẹp với sự quyết tâm đoàn kết, thống nhất,  phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

Thông báo mới