Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Đại hội Chi bộ 6 - Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

Đại hội Chi bộ 6 - Đảng bộ Trường Cao ...

01:51 | 08/12/2017

Đại hội chi bộ 6, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

     Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-ĐUNT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình về việc triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2020;

     Ngày 06/12/2017, Chi bộ 6 đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020, là đại hội điểm của Đảng bộ.

 

     Chi bộ 6 là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo 3 bộ phận chuyên môn là Phòng Đào tạo, Trung tâm Liên kết đào tạo và Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại; Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của ba bộ phận là tuyển sinh đối ngoại, quản lý hoạt động đào tạo, phục vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị để liên kết đào tạo cao đẳng, đại học. Báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 khẳng định:

     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ 6 đã bám sát các NQ, chủ trương của cấp ủy cấp trên, đảng bộ trường để tập trung lãnh đạo 3 bộ phận thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo, Tuyển sinh - Đối ngoại và Liên kết đào tạo; các lĩnh vực đều đạt kết quả tốt, hiệu quả cao, góp phần tham mưu đắc lực cho lãnh đạo nhà trường trong chỉ đạo, điều hành;

     Chi bộ chỉ đạo Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa, ban nắm bắt nhu cầu thị trường để mở thêm các ngành nghề mới; rà soát, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo cho các ngành nghề đã có. Hiện tại nhà trường đang có 20 mã ngành đào tạo trung cấp; 40 mã nghề đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng, đang đề nghị Tổng cục GDNN cấp phép 07 mã ngành đào tạo cao đẳng. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường tăng trưởng CSVC, đội ngũ giáo viên, phương tiện tập lái để nâng lưu lượng đào tạo từ 710 học viên lên 787 học viên lái xe, góp phần quan trọng trong việc giữ vững, tăng trưởng nguồn thu của nhà trường. Công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo được thực hiện đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, đúng quy chế do các cấp ban hành; Về công tác tuyển sinh, Chi bộ chỉ đạo Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại tham mưu giao khoán chỉ tiêu cho các bộ phận và đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Do đó đào tạo trung cấp giữ vững được quy mô so với năm trước, đào tạo lái xe vượt kế hoạch đề ra, năm 2017 tuyển mới đạt 2.900 học viên so với 2.600 năm 2016 và  2.300 năm 2015. Trung tâm LKĐT chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất  phục vụ quá trình đào tạo, tham gia phối hợp quản lý đào tạo, trực tiếp thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên.

Chất lượng đào tạo luôn được Chi bộ quan tâm. Chi bộ chỉ đạo Phòng Đào tạo tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp: Đổi mới phương pháp giảng dạy; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; Hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Chính vì vậy, chất lượng đào tạo của nhà trường được xã hội chấp nhận; học sinh, sinh viên sau khi ra trường đã có nhiều tập đoàn như Vina Food; Green feed; Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA); tập đoàn Trường Thịnh... tuyển dụng. Chất lượng đào tạo lái xe của nhà trường luôn nằm trong tốp đầu toàn quốc, bình quân tỷ lệ đạt sát hạch lần 1 hàng năm vào khoảng 93%;

Chi ủy đã chỉ đạo Phòng TS-ĐN tăng cường công tác giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp ngành Chăn nuôi thú y, Công nghệ ô tô, Điện đều có việc làm;  Đây thực sự là một kênh tuyển sinh có ý nghĩa cho nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường tại Đại hội, Đồng chí Dương Thanh Ngọc - Phó Bí thư nhà trường ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ 6, những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn Đảng bộ. Đồng thời đồng chí Dương Thanh Ngọc cũng chỉ đạo các đảng viên chi bộ 6 nổ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

     Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã bầu BCH chi bộ 6, nhiệm kỳ 2017 -2020 gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Duy Anh             - TP. Đào tạo                           - Bí thư chi bộ

2. Đ/c Mai Đức Trung               - TP. Tuyển sinh &GTVL         - Phó bí thư

3. Đ/c Trần Thị Phương Thảo  - TTGV, TTLKĐT                    - Chi ủy viên

     Đại hội đã kết thúc tốt đẹp với sự quyết tâm đoàn kết, thống nhất,  phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

Thông báo mới