Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức trung tâm NNTH

Cơ cấu tổ chức trung tâm NNTH

09:46 | 09/09/2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Số điện thoại: 0523.845.744

Email:

TT

Học hàm

/học vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Số điện thoại

Email

1

Cử nhân

Dương Thị Hương Giang

Phó Giám đốc

0912.096.778

 

2

Cử nhân

Trần Thị Thu Thuỷ

Tổ trưởng

 

 

3

Cử nhân

Bùi Thị Nguyệt

Nhân viên

 

 

 

Tin liên quan

Không có bài viết liên quan.

Thông báo mới