Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

11:47 | 06/08/2013

* Đào tạo các ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp ở 2 bậc học: Trung cấp Kỹ thuật và Công nhân Kỹ thuật (sơ cấp nghề), cung cấp nguồn nhân lực lao động kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương.

* Bồi dưỡng: tập huấn, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho người lao động ở các ngành như: Luật GTĐB môtô A1, nâng hạng GPLX, quá hạn GPLX, Nghiệp vụ sư phạm, nâng bậc thợ…

* Liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học, lấy nhu cầu từ các đơn vị sản xuất, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để đào tạo Cao đẳng, Đại học Kỹ thuật trình độ Kỹ sư, Cử nhân.

Thông báo mới